Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

о школи

Заштита података о личности

На основу члана 56. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), Александра Жугић, дипломирани правник, запослена на радном месту секретара школе, одређује се за лице за заштиту податка о личности.

Контакт подаци: Александра Жугић, Пета економска школа „Раковица“, Хасанагинице 8, 11090 Београд, телефони: 011/351-1853, 066/888-8976, e-mail: sekretar@petaekonomska.edu.rs