Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

Запослени

контакт информације

Мировић Слободанка, Станчић Љубана, Богдановић Шутковић Виолета

библиотекарке
slobodanka.mirovic@petaekonomska.edu.rs
ljubana.stancic@petaekonomska.edu.rs
violeta.bogdanovic.sutkovic@petaekonomska.edu.rs biblioteka@petaekonomska.edu.rs

Кецман Милан

директор
011/351-1853
066/888-1-011
direktor@petaekonomska.edu.rs

Стевановић Александра

психолог
aleksandra.stevanovic@petaekonomska.edu.rs
psiholog@petaekonomska.edu.rs

Наставници

Наставници

Наставници

Наставници

Наставници

Eкономска група предмета

marija.adamovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: четвртак од 11.40 до 12.15 (први и други разред после подне), четвртак од 17.25 до 18.00 (први и други разред пре подне)
Одељењски старешина: III3
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани економиста
Материјали

Mатематика

zivadin.andric@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: понедељак, од 10.25 до 10.40  и уторак од 16.35-17.00 (први и други разред после подне), понедељак, од 16.35 до 17.00 и уторак 10.25-10.50 (први и други разред пре подне)
Одељењски старешина: IV1
Образовање: Математички факултет, Универзитет у Београду, дипломирани математичар
Материјали

Социологија, Социологија са правима грађана, Грађанско васпитање

violeta.bogdanovic.sutkovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: понедељак, 11.25-12.00 (трећи и четврти разред пре подне) и 15.15-15.50 (трећи и четврти разред после подне)
Одељењски старешина: /
Образовање: Филозофски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани социолог
Материјали

Економска група предмета

danijela.vesic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: петак, од 15.50 до 16.35 
Одељењски старешина: /
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани економиста
Материјали

Економска група предмета

jovana.vukelic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: понедељком од 16.40 до 17.20 (први и други разред после подне) и средом од 11.40 до 12.20 (први и други разред пре подне)
Одељењски старешина: /
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани економиста
Материјали

Економска група предмета

ljuba.gajic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: понедељком од 10.40-11.40 (прва и друга година пре подне) и уторком од 14.45-15.45 (прва и друга година после подне)
Одељењски старешина: II4
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, мастер економиста
Материјали

Пословна информатика, Рачунарство и информатика

milica.gregovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељењски старешина: /
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду
Материјали

Физичко васпитање

zoran.djikic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: уторак, 17.00-18.00
Одељењски старешина: III4
Образовање: Факултет физичке културе, Универзитет у Нишу, дипломирани педагог физичке културе
Материјали

Економска група предмета

dragana.djordjevic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељењски старешина: /
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, мастер економиста
Материјали

Економска група предмета

snjezana.djurdjevic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: среда, 17.35-18.35 (трећа и четврта година после подне) и среда, 8.50-9.50 (трећа и четврта година после подне)
Одељењски старешина: I4
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани економиста
Материјали

Економска група предмета

jelena.djurdjevic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: уторак, од 13.15 до 13.55 (прва и друга година пре подне) 
Одељењски старешина: I5
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани економиста
Материјали

Комерцијално познавање робе

dragana.ivanovicbozic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: среда, од 15.50 до 16.35 (трећи и четврти разред после подне) 
Одељењски старешина: /
Образовање: Хемијски факултет, Универзитет у Београду, мастер хемичар
Материјали

Пословна информатика, Рачунарство и информатика

dragan.jakovljevic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: среда, од 16. 35 до 17.20 (трећи разред пре подне) и уторак од 17.30 до 18.15 (трећи разред после подне)
Одељењски старешина: IV3
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани економиста
Материјали

Верска настава

gordana.jankovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: петак, 17.30-18.30 (трећи и четврти разред после подне)
Одељењски старешина: /

Образовање: Православни богословски факултет, Универзитет у Београду, Материјали

Економска група предмета

milan.kecman@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља:
Одељењски старешина: /
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, магистар економских наука, докторанд, Економски факултет, Универзитет у Београду
Материјали

Економска група предмета

jelena.kovacevic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: понедељак, 14.00-15.00
Одељењски старешина: /
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани економиста
Материјали

Економска група предмета

ksenija.krstojevic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељењски старешина: /
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани економиста
Материјали

Биологија, екологија

kristina.krstic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: уторком и петком, од 13.15 до 14.00 часова
Одељењски старешина: II3
Образовање: Биолошки факултет, Универзитет у Београду
Материјали

Историја

biljana.kuzmanovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: четвртак 17.45-18.30 (први и други разред после подне) и петак 9.00-9.30, (први и други разред пре подне)
Одељењски старешина: II1
Образовање: Филозофски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани историчар
Материјали

Хемија, Комерцијално познавање робе

snezana.latas@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: четвртак, 15.45-16.30 (први и други разред после подне)
Одељењски старешина: /
Образовање: Педагошки факултет, Универзитет у Осијеку, професор биологије и хемије
Материјали

Географија, Економска географија

maja.markovic.djokic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељењски старешина: /
Образовање: Географски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани географ
Материјали

Историја

marija.maljkovic.milankovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: петак, 09.35-10.00 (први и други разред пре подне)
Одељењски старешина: /
Образовање: Филозофски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани историчар
Материјали

Економска група предмета

 danijela.mijalkovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: петак,  9.50-10.30 (трећа и четврта година пре подне) 
Одељењски старешина: I1
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани економиста
Материјали

Економска група предмета

 branka.milenkovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: понедељак, 12.30-13.15, петак, 17:40-18.25 (први и други разред после подне) и петак 11:40-12.25 (први и други разред пре подне)
Одељењски старешина: /
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани економиста
Материјали

Енглески језик

slobodanka.mirovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: уторак, од 12.30 до 13.10 (први и други разред пре подне) и средом од 17.25 до 18.00 (први разред после поподне)
Одељењски старешина: /
Образовање: Филолошки факултет, Универзитет у Београду, професор енглеског језика и књижевности
Материјали

Ликовна култура

milica.mihailovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: уторак, 13.00-13.30
Одељењски старешина: /
Образовање: Филозофски факултет, Универзитет у Београду, мастер академске студије историје уметности
Материјали

Српски језик и књижевност

snezana.palackovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: среда, 17.40 - 18.25 , трећи и четврти разред после подне
Одељењски старешина: I3
Образовање: Филолошки факултет, Универзитет у Београду, професор српског језика и књижевности
Материјали

Историја

dario.pikulic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељењски старешина: /
Образовање: Филозофски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани историчар
Материјали

Економска група предмета

monja.preradovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: уторак, 16.40-17.25 (први и други разред после подне) и уторак, 10.40-11.25 (први и други разред пре подне)
Одељењски старешина: /
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани економиста
Материјали

Економска група предмета

sanja.prodanovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: понедељак, 15.50-16.35 (трећи и четврти разред после подне)
Одељењски старешина: /
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани економиста
Материјали

Економска група предмета

jelena.prsic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: петак, 11.40-12.25 (први и други разред пре подне) и петак, 15.00-15.35 (први и други разред после подне)
Одељењски старешина: III2
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани економиста
Материјали

Математика

svetlana.radanovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: четвртак, 17.30-18.00 (трећи и четврти разред пре подне) и четвртак, 9.30-10.00 (трећи и четврти разред после подне)
Одељењски старешина: I2
Образовање: Математички факултет, Универзитет у Београду, дипломирани математичар
Материјали

Математика, Рачунарство и информатика

dragana.radojicic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: четвртак,
Одељењски старешина: II2
Образовање: Математички факултет, Универзитет у Београду, дипломирани математичар
Материјали

Енглески језик

mina.rakic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељењски старешина: IV4
Образовање: Филолошки факултет, Универзитет у Београду, професор енглеског језика и књижевности
Материјали

Економска група предмета

ivana.savic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: понедељак, 13.30 - 14.00
Одељењски старешина: III1
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Приштини, дипломирани економиста
Материјали

Српски језик и књижевност

gordana.savovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: понедељак
Одељењски старешина: IV2
Образовање: Филолошки факултет, Универзитет у Београду, професор српског језика и књижевности
Материјали

Економска група предмета

gabrijela.selic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: четвртак, 15.50-16.30 
Одељењски старешина: /
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани економиста
Материјали

Географија, Економска географија

jelena.sibinovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељењски старешина: /
Образовање: Географски факултет, Универзитет у Београду
Материјали

Физичко васпитање

igor.simic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељењски старешина: /
Образовање: Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, професор физичке културе
Материјали

Економска група предмета

nikola.stanimirovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељењски старешина: /
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани економиста
Материјали

Уставно и привредно право и Право

stankovic.danijela@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељењски старешина: /
Образовање: Правни факултет, Универзитет у Београду, дипломирани правник
Материјали

Економска група предмета

gordana.stanisic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: четвртак,
Одељењски старешина: II5
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани економиста
Материјали

Српски језик и књижевност

ljubana.stancic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: среда, 11.50-12.20 (трећи и четврти разред пре подне) и среда, 14.50-15.30 (трећи и четврти разред после подне)
Одељењски старешина: /
Образовање: Филолошки факултет, Универзитет у Београду, професор југословенских књижевности и опште књижевности
Материјали

Економска група предмета

kaca.stevanovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: четвртак, 16.35-17.25 (трећи и четврти разред после подне)
Одељењски старешина: /
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Приштини, дипломирани економиста
Материјали

Грађанско васпитање

tatjana.timotijevic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: петак, /
Одељењски старешина: /
Образовање: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, дипломирани политиколог за друштвено политичке односе
Материјали

Музичко васпитање

rade.tubin@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: петак, /
Одељењски старешина: /
Образовање: Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду, дипломирани музичар виолиниста
Материјали

Енглески језик

biljana.urosevic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: четвртак, 15.50-16.35
Одељењски старешина: /
Образовање: Филолошки факултет, Универзитет у Београду, професор енглеског језика и књижевности
Материјали

Службе

Секретар школе

Жугић Александра aleksandra.zugic@petaekonomska.edu.rs sekretar@petaekonomska.edu.rs

Aдминистративни радник

Ружичић Драган dragan.ruzicic@petaekonomska.edu.rs

Техничко особље

Савић Славиша
домар школе

Марковић Предраг, техничар одржавања информационих система и технологија, predrag.markovic@petaekonomska.edu.rs

Рачуноводство и администрација

Перић Сања
шеф рачуноводства sanja.peric@petaekonomska.edu.rs racunovodstvo@petaekonomska.edu.rs

Aдминистративно финансијски радник

Веселиновић Биљана biljana.veselinovic@petaekonomska.edu.rs blagajna@petaekonomska.edu.rs

Помоћно особље

Арсић Зорка - спремачица
Ковачевић Станка - спремачица
Никодијевић Љиљана - спремачица
Стевановић Јелена - спремачица
Стогов Слободанка - спремачица
Трајковић Јованка - спремачица