Директор школе

Директор школе
Презиме и име Контакт
Кецман Милан директор школе 011/351-1853

066/888-1-011

E-пошта

Стручни сарадници

Стручни сарадници
Презиме и име
Николић Даница библиотекар
Стевановић Александра психолог
Јовановић Весна педагог

Наставници

Предметни наставници – школска 2016/2017. година
Списак наставника у школској 2016/2017. години
Презиме и име Предмет(и) Одељењски старешина
Адамовић Марија економска група предмета IV5
Андрић Живадин математика I2
Богдановић Шутковић Виолета социологија, социологија са правима грађана, грађанско васпитање
Врионис Марија економска група предмета I1
Вујовић Божана економска група предмета
Ђекић Слађана економска група предмета IV3
Ђикић Зоран физичко васпитање IV1
Ђурановић Сања ликовна култура
Ђурђевић Сњежана економска група предмета II3
Ђурић Виолета екологија, биологија
Зечевић Будимир географија
Јаковљевић Драган пословна информатика
Крстојевић Ксенија економска група предмета
Кузмановић Биљана историја III5
Латас Снежана хемија, комерцијално познавање робе
Мијалковић Данијела економска група предмета II1
Милосављевић Марина српски језик и књижевност IV6
Мировић Слободанка енглески језик III3
Петровић Лила пословна информатика
Продановић Сања економска група предмета
Пршић Јелена економска група предмета IV2
Радановић Светлана математика II2
Радојичић Драгана математика III2
Ракић Мина енглески језик
Росић Зоран верска настава
Савић Ивана економска група предмета IV4
Савовић Гордана српски језик и књижевност
Савовић Светлана математика, рачунарство и информатика
Селаковић Сандра српски језик и књижевност
Селић Габријела економска група предмета
Сибиновић Јелена географија, економска географија
Симић Игор физичко васпитање
Станимировић Милица економска група предмета
Станишић Гордана економска група предмета III4
Станојевић Сања уставно и привредно право, право
Станчић Љубана српски језик и књижевност III1
Старчевић Марија економска група предмета
Стевановић Каћа економска група предмета I4
Стојановић Данијела економска група предмета
Тимотијевић Татјана грађанско васпитање
Тодоровић Милан економска група предмета I3
Урошевић Биљана енглески језик II4
Шошкић Бранка економска географија

Службе

Секретар школе
Презиме и име
Жугић Александра секретар школе
Рачуноводство и администарција
Презиме и име
Перић Сања шеф рачуноводства
Веселиновић Биљана административно финансијски радник
Ружичић Драган административни радник

Техничко и помоћно особље

Техничко и помоћно особље
Савић Славиша домар школе
Арсић Зорка спремачица
Букарица Јадранка спремачица
Гулам Томислав помоћни радник
Дамњановић Јагода спремачица
Никодијевић Љиљана спремачица
Стевић Славица спремачица
Трајковић Јованка спремачица