Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

о школи

важне чињенице

Пета економска школа „Раковица” је формирана Решењем 01 – број 8856/19. Народног одбора општине Чукарица од 25. априла 196А2.

године. Школа је почела са радом као четворогодишња економска школа за образовање ученика за занимање књиговодствени техничар у згради ОШ “Кошутњак” и то 1. септембра 1962. године.

Први назив школе је био Средња економска школа, Раковица – Београд. У школу је било уписано пет одељења првог разреда (184 ученика).

За 55 година постојања, Пета економска школа “Раковица” је више пута мењала име (назив). Наредним пописом су наведени сви називи школе:

  1. Средња економска школа, Раковица – Београд (1962-1965.);
  2. Пета економска школа, Раковица – Београд (1965-1977.);
  3. Образовно-васпитна организација економско-комерцијалне струке „Раковица”, Раковица-Београд, или скраћено ОВОЕКС “Раковица” (1977-1987.);
  4. Економска школа „Раковица”, Раковица – Београд (1987-1991.);
  5. Пета економска школа „Раковица” у Раковици, Београд (од 1991. па до данас).

Изнети подаци се налазе и у монографији издатој поводом 35 година од оснивања и рада Пете економске школе „Раковица” и не само дати подаци, већ још много тога значајног за историјат школе.

Поменута монографија је допуњена два пута, приликом обележавања 40 и 50 година од постајања Пете економске школе „Раковица”.

Поводом прославе пола века постојања, у трећем делу монографије Пете економске школе „Раковица” објављене 2012. године, у уводном делу даје се један кратак приказ пола века Пете економске школе „Раковица”.