Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

Упис - школска 2023/2024.

Пета економска школа „Раковица“ – статистика уписа

УПИС – јул 2023.

Кандидати који су распоређени за упис у средњу школу подносе пријаву за упис у средњу школу у коју су распоређени:

На Порталу, електронским путем, 3. јула од 8.00 часова до 7. јула до 15.00 часова;

Непосредно у средњој школи 3. и 4. јула од 8.00 до 15.00 часова

Преглед бодова потребних за упис у први разред у образовне профиле Економски техничар и Финансијски администратор/Финансијско-рачуноводствени техничар.

Школска година

Минималан број бодова по образовним профилима

Економски техничар

Финансијски администратор

(Финансијско-рачуноводствени техничар, од 2022/2023.)

2022/2023.

75,54

78,88

2021/2022.

77,06

79,97

2020/2021.

73,36

75,34

2019/2020.

71,76

73,73

2018/2019.

72,65

72,73

Школска година

Минималан и просечан број бодова по образовним профилима

Економски техничар

Финансијски администратор

Минималан број бодова

Просечан број бодова

Минималан број бодова

Просечан број бодова

2021/2022.

77,06

80,22

79,97

84,005

2020/2021.

73,36

77,47

75,34

81,18

2019/2020.

71,76

76,284

73,73

79,62

2018/2019.

72,65

77,14

72,73

78,828

2017/2018.

75,24

80,571

77,80

82,8

Упис ученика у први разред у школску  2023/2024. годину  биће обављен у понедељак, 3. јула и уторак, 4. јула 2023. године, од 8:00 до 15:00 часова.

Упис ученика може да се обави на два начина:

 1. Подношење пријаве за упис у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга), на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs као ауторизовани корисник, електронским путем
 2. Непосредно, у школи, када се подносе документа потребна за упис у средњу школу 2023/2024.

Упис ученика непосредним доласком у школу, биће обављен у Петој економској школи “Раковица”, Хасанагинице 8, Београд, ГО Раковица.

Документа потребна за упис у први разред (Према Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе):

 1. пријава за упис;
 2. уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;
 3. лекарско уверење о испуњености здравствених услова за одговарајући образовни профил за подручје рада Економија, право и администрација
  1.  Економски техничар: а0-бо-б3-д1.0 (видети стр.21, 22 и 27 Конкурса или на Порталу у оквиру секције образовни профил);
  2. Финансијско-рачуноводствени техничар: а0-бо-б3-д1.0 (видети стр.21, 22 и 27 Конкурса или или на Порталу у оквиру секције образовни профил);

Напомена: Обавезно је да се ученик определи за један од два изборна програма/изборна предмета Верска настава или Грађанско васпитање.

За додатне информације родитељи/законски заступници ученика се могу обратити секретару школе (011/351-1853, 066/88-88-976) и директору школе (011/351-1853, 066/88-81-011).

Мејлови за контакт:

sekretar@petaekonomska.edu.rs  direktor@petaekonomska.edu.rs

Портал Моја средња школа

Пета економска школа Раковица – презентација 2021.

УПИС 2022.

Кандидати који су распоређени за упис у средњу школу подносе пријаву за упис у средњу школу у коју су распоређени:

 • на Порталу, електронским путем, 14. јула од 8.00 часова до 20. јула до 24.00 часа;
 • непосредно у средњој школи 14. и 15. јула од 8.00 до 15.00 часова

Преглед бодова потребних за упис у први разред у образовне профиле Економски техничар и Финансијски администратор.

Школска година

Минималан број бодова по образовним профилима

Економски техничар

Финансијски администратор

2021/2022.

77,06

79,97

2020/2021.

73,36

75,34

2019/2020.

71,76

73,73

2018/2019.

72,65

72,73

2017/2018.

75,24

77,80

Школска година

Минималан и просечан број бодова по образовним профилима

Економски техничар

Финансијски администратор

Минималан број бодова

Просечан број бодова

Минималан број бодова

Просечан

број бодова

2021/2022.

77,06

80,22

79,97

84,005

2020/2021.

73,36

77,47

75,34

81,18

2019/2020.

71,76

76,284

73,73

79,62

2018/2019.

72,65

77,14

72,73

78,828

2017/2018.

75,24

80,571

77,80

82,8

Упис ученика у први разред у школску  2022/2023. годину  биће обављен у четвртак, 14.07. и петак, 15.07. 2022. године, од 8:00 до 15:00 часова.

Упис ученика може да се обави на два начина:

 1. Подношење пријаве за упис у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга), када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, а у складу са прописима о заштити података о личности.
 2. Непосредно, у школи, када се подносе документа потребна за упис у средњу школу 2022/2023.

Упис ученика непосредним доласком у школу, биће обављен у Петој економској школи “Раковица”, Хасанагинице 8, Београд, ГО Раковица.

Документа потребна за упис у први разред (Према Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе):

 1. пријава за упис;
 2. уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;
 3. лекарско уверење о испуњености здравствених услова за одговарајући образовни профил за подручје рада Економија, право и администрација
  1.  Економски техничар: а0-бо-б3-д1.0 (видети стр.19, 20 и 24 Конкурса);
  2. Финансијско-рачуноводствени техничар: а0-бо-б3-д1.0 (видети стр.19, 20 и 24 Конкурса);

Напомена: Обавезно је да се ученик определи за један од два изборна програма/изборна предмета Верска настава или Грађанско васпитање.

За додатне информације родитељи/законски заступници ученика се могу обратити секретару школе (011/351-1853, 066/88-88-976) и директору школе (011/351-1853, 066/88-81-011).

Мејлови за контакт:

sekretar@petaekonomska.edu.rs  direktor@petaekonomska.edu.rs

Посетите портал Моја средња школа, МПНТР. Портал је посвећен завршном испиту за школску 2021/2022. годину и пријемном испиту и упису у средње школе за школску 2022/2023. годину, за школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Портал Моја средња школа

Пета економска школа Раковица – презентација 2021.

УПИСИ – до 2020.

Завршни испит и упис у средње школе – Календар активности 2019.

Завршни испит и упис у средње школе – Календар активности 2018.

Документа потребна за упис у први разред – јул 2018.

Завршни испит – Календар активности 2017.

Пета економска школа „Раковица“ – Упис 2021. године

Кандидати који су распоређени за упис у средњу школу, подносе пријаву за упис у средњу школу у коју су распоређени на следеће начине:

Подношењем пријаве за упис ученика у први разред у школску 2021/2022. годину електронским путем на Порталу, 12.07. од 8 часова до 18.07. до 24.00 часа;

Подношењем пријаве за упис ученика у први разред у школску 2021/2022. годину непосредно у Петој економској школи „Раковица“, Хасанагинице 8, у понедељак 12.07. и уторак 13.07. 2021. године од 8:00 до 15:00 часова;

Документа потребна за упис у први разред непосредно у школи (Према Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе):

 1. Пријава за упис ученика у средњу школу;
 2. Уверење о положеном завршном испиту и сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно сведочанство о завршеној основној школи (оригинали);
 3. Лекарско уверење о испуњености здравствених услова за одговарајући образовни профил за подручје рада Економија, право и администрација
  1.  Економски техничар: а1-д1-д3 (видети стр.19, 20 и 24 Конкурса);
  2. Финансијски администратор: а1-а2-д1-д3 (видети стр.19, 20 и 24 Конкурса);
 1. Извод из матичне књиге рођених (није обавезан);

Обављање уписа непосредним доласком у школу подразумева обавезно придржавање прописаних мера превенције и заштите од вируса Цовид -19 (ношење маски, држање дистанце…).

Ако се упис ученика у први разред у школску 2021/2022. годину обавља електронским путем преко Портала, није потребан долазак у школу, податке који су неопходни за упис, школа прибавља по службеној дужности, у складу са законом. Податке о испуњености свих услова за упис, као и податке о испуњености здравствених услова, школа прибавља електронским путем, у складу са законом.

Изузетно, уколико потврду о обављеном лекарском прегледу није могуће прибавити електронским путем, кандидат доставља лекарско уверење непосредно у школи.

Напомена: Обавезно је да се ученик определи за један од два изборна програма/изборна предмета Верска настава или Грађанско васпитање.

За додатне информације родитељи/законски заступници ученика се могу обратити секретару школе (066/88-88-976) и директору школе (066/88-81-011).

Добродошлица за прваке 2021.