Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

Упис

Пета економска школа „Раковица“ – статистика уписа

Преглед бодова потребних за упис у први разред у образовне профиле Економски техничар и Финансијски администратор.

Школска година

Минималан број бодова по образовним профилима

Економски техничар

Финансијски администратор

2020/2021.

73,36

75,34

2019/2021.

71,76

73,73

2018/2019.

72,65

72,73

2017/2018.

75,24

77,80

2016/2017.

75,84

77,31

Школска година

Минималан и просечан број бодова по образовним профилима

Економски техничар

Финансијски администратор

Минималан број бодова

Просечан број бодова

Минималан број бодова

Просечан

број бодова

2020/2021.

73,36

77,47

75,34

81,18

2019/2021.

71,76

76,284

73,73

79,62

2018/2019.

72,65

77,14

72,73

78,828

2017/2018.

75,24

80,571

77,80

82,8

2016/2017.

75,84

80,473

77,31

81,178

Упис ученика у први разред у школску  2020/2021. годину  биће обављен у четвртак, 09.07. и петак, 10.07. 2020. године, од 8:00 до 15:00 часова.

Упис ученика може да се обави на два начина:

  1. Коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, а у складу са прописима о заштити података о личности.
  2. Непосредно, у школи, када се подносе документа потребна за упис у средњу школу 2020/2021.

Упис ученика непосредним доласком у школу, биће обављен у ОШ „Иво Андрић“, Ивана Мичурина 38а, Београд, ГО Раковица чије просторије користе запослени и ученици Пете економске школе „Раковица“ до окончања поступка реконструкције и доградње објекта Пете економске школе „Раковица“.

Обављање уписа непосредним доласком у школу подразумева обавезно придржавање прописаних мера превенције и заштите од вируса Цовид -19 (ношење маски, држање дистанце…). Документа потребна за упис у први разред (Према Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе):

  1. пријава за упис;
  2. уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;
  3. лекарско уверење о испуњености здравствених услова за одговарајући образовни профил за подручје рада Економија, право и администрација
    1.  Економски техничар: а1-д1-д3 (видети стр.19 и 23 Конкурса);
    2. Финансијски администратор: а1-а2-д1-д3 (видети стр.19 и 23 Конкурса);

Напомена: Обавезно је да се ученик определи за један од два изборна програма/изборна предмета Верска настава или Грађанско васпитање.

За додатне информације родитељи/законски заступници ученика се могу обратити секретару школе (066/88-88-976) и директору школе (066/88-81-011).

Пета економска школа Раковица – презентација 2021.

 

УПИСИ – до 2020.

Завршни испит и упис у средње школе – Календар активности 2019.

Завршни испит и упис у средње школе – Календар активности 2018.

Документа потребна за упис у први разред – јул 2018.

Завршни испит – Календар активности 2017.