Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

настава

упис

Пета економска школа „Раковица“ уписује ванредне ученике у подручју рада, Економија, право и администрација у два образовна профила, Економски техничар и Финансијски администратор.

 

Уписују се следеће категорије ученика:

  • Преквалификација;
  • Доквалификација;
  • Ванредни ученици;
  • Промена статуса редовних ученика.

Право на ванредно школовање имају лица која су старија од 19 година као и редовни ученици који мењају статус.