Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

настава

уџбеници

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА

 ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

 ПРВИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЛИ ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

ИМЕ АУТОРА

НАЗИВ ИЗДАВАЧА

БРОЈ И

ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА

Српски језик и књижевност

Читанка, српски језик и књижевност за први разред гимназија и стручних школа

М. Павловић

 

„Klett“

650-02-124/2012-06

од 13.08.2012.

Српски језик и књижевност

Граматика, за први разред гимназија и стручних школа

В. Ломпар

„Klett“

650-02-134/2012-06

од 13.08.2012.

Енглески језик

Traveller

H. Q. Mitchell

Data Status

650-02-440/2013-06

од 18.2.2014.

Историја

Историја за први разред средњих стручних школа

Д. Кочић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-79/2005-06

 од 12.7.2005

Математика

Математика за први разред средње школе са три часа наставе недељно

Р. Деспотовић

Р. Тошић

Б. Шешеља

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

630-431/87 од 23.9.1987.

 

Рачунарство и информатика

Информатика уџбеник за први разред

Филип Марић

„Klett“

650-02-589/2013-06

Од 12.2.2014.

Екологија

Биологија (екологија) за први разред економске школе

Д. Маринковић

Б. Стевановић

К. Пауновић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-8/98

 од 27.2.1998.

Хемија

Хемија за први разред економске школе

Р. Николајевић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-23/98

од 22.6.1998.

Принципи економије

Нема уџбеника

 

 

 

Пословна економија

Пословна економија за први разред економске школе

Б. Пауновић

П. Бојовић

Б. Ставрић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-68/96

од 9.7.1996.

Рачуноводство

Рачуноводство за први разред економске школе

Д. Јовић

Data Status

650-02-280/2012-06

од 04.02.2013.

Пословна кореспонденција и комуникација

Нема уџбеника

 

 

 

 

 

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

 ДРУГИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЛИ ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА, 

ИМЕ АУТОРА

НАЗИВ ИЗДАВАЧА

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА

Српски језик и књижевност

Читанка, српски језик и књижевност за други разред гимназија и стручних школа

М. Павловић

 

„Klett“

650-02-602/2013-06 од 25.2.2014.

Српски језик и књижевност

Граматика, за други  разред гимназија и стручних школа

В. Ломпар

А. Антић

„Klett“

650-02-572/2013-06

од 15.5.2014.

Енглески језик

Traveller, Intermediate B1, енглески језик за други разред гимназије и средњих стручних школа

H. Q. Mitchell

Data Status

650-02-79/2012-06 од 25.2.201

Историја

Историја за четворогодишње стручне и уметничке школе

Иван Бецић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-15/2006-06 од 23.6.2006.

Математика

Математика за четворогодишње школе са три часа недељно

Бранимир Шешеља и др.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

601-04-51/128 од 11.4.1991.

Основи економије

Основи економије за други разред економске школе

Д. Драгишић

Б. Илић

Б. Медојевић

М. Павловић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-50/96

од 20.6.1996.

 

Пословна економија

Пословна економија, уџбеник за други разред економске школе

Ђ. Каличанин

С. Стефановић

Data Status

650-02-633/2013-06

од  15.01.2014.

Рачуноводство

Рачуноводство за други разред економске школе

В. Познанић Леко

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-70/96

15.8.1996.

Савремена пословна кореспонденција

Савремена пословна кореспонденција за други разред економске школе

Е. Шарковић

М. Грујић

М. Стегеншек

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-00049/96-03

Од 20.06.1996.

Комерцијално познавање робе

Комерцијално познавање робе за други разред економске школе

М. Јанчетовић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-59/96

 од 20.6.1996.

Економска географија

Економска географија, уџбеник за други разред економске школе

Е. Манић

Data Status

650-02-236/2015-06

од  02.12.2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ТРЕЋИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЛИ ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА, 

ИМЕ АУТОРА

НАЗИВ ИЗДАВАЧА

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА

Српски језик и књижевност

Читанка, српски језик и књижевност за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

Љ. Бајић,

М. Павловић,

З. Мркаљ

„Klett“

650-02-557/2014-06 од 26.1.2015.

Српски језик и књижевност

Граматика,  српски језик и књижевност за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

В. Ломпар,

А. Антић

„Klett“

650-02-516/2014-06 од 3.2.2015.

Енглески језик

TravellerB1+, енглески језик за трећи и четврти разред гимназије и средње стручне школе

H.Q. Mitchell

Data Status

650-02-82/2012-06 од 21.2.2013.

Социологија

Социологија, уџбеник за четврти  разред гимназије и трећи  разред средњих стручних школа

Владимир Вулетић

„Klett“

650-02-135/2012-06

од 14.9.2012.

Математика

Математика за четворогодишње школе

Владислав Милошевић

и др.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-42/89 од 15.3.1989.

 

Основи економије

Основи економије за трећи разред  економске школе

С. Деспотовић

Б. Ј. Гавриловић

Г. Рикаловић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-51/2003-03

 од  05.09.2003.

Пословна економија

Пословна економија за трећи разред економске школе

Ђ. Каличанин

Д. Лончар

Data Status

650-02-285/2012-06

од 11.02.2013.

Рачуноводство

Рачуноводство за економског техничара

В. Познанић Леко

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-54/97-/03

од 18.07.1997.

Статистика

Статистика уџбеник за трећи и четврти разред стручне школе

Р. Драгутиновић Митровић

Data Status

650-02-283/2012-06

од 11.02.2013.

Уставно и привредно право

Право за трећи разред економске школе

Н. Суботић Константиновић

Б.Мијатовић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-56/97

од 05.08.1997.

Монетарна економија и банкарство

Монетарна економија и банкарство за трећи разред економске школе

Н. Фабрис

Data Status

650-02-631/2013-06

од 18.02.2014.

Пословна информатика

Пословна информатика

Д. Маринчић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

632-02-66/92-/03

од 13.07.1992.

Грађанско васпитање

Грађанско васпитање за трећи разред средње школе – водич за наставнике

Попадић

Министарство просвете науке и технолошког развоја

 

 

 

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЛИ ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА, 

ИМЕ АУТОРА

НАЗИВ ИЗДАВАЧА

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА

Српски језик и књижевност

Читанка – уџбеник за 4. разред гимназија и средњих стручних школа

Љиљана Бајић,

Миодраг Павловић,

Зона Мркаљ

„Klett“

650-02-449/2015-06 од 4.2.2016.

Енглески језик

TravellerB2, енглески језик за четврти  разред

H.Q. Mitchell

Data Status

650-02-81/2012-06 од 8.3.2013.

Математика

Математика са збирком задатака

 

Р. Вучићевић,

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-720/89 од 01.04.1990.

Основи економије

Основи економије за четврти разред економске школе

Д. Марковић

Data Status

650-02-381/2014-06

Од 26.01.2015.

Пословна економија

Пословна економија за четврти разред економске школе

Ђ. Каличанин

С. Вељковић

Д. Лончар

З. Богетић

Data Status

650-02-568/2014-06

од 26.01.2015.

 

Рачуноводство

Рачуноводство за четврти разред  економске школе

С. Вучковић Милутиновић

Д. Јовић

Data Status

650-02-120/2015-06

од 28.09.2015.

Статистика

Статистика уџбеник за трећи и четврти разред стручне школе

Р. Драгутиновић Митровић

Data Status

650-02-283/2012-06

од 11.02.2013.

Уставно и привредно право

Право за четврти разред економске школе

Н. Суборић Константиновић

Б. Мијатовић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-32/98-/03 од

18.06.1998.

Монетарна економија и банкарство

Монетарна економија и банкарство за четврти разред економске школе

С. Поповић

 

Data Status

650-02-298/2015-06

од 02.10.2015.

Маркетинг

Маркетинг за четврти разред економске школе

М. Глигоријевић

Data Status

650-02-302/2014-06

од 15.12.2014.

Пословна информатика

Пословна информатика

Д. Маринчић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

632-02-66/92-03

од 13.07.1992.

Грађанско васпитање

Грађанско васпитање за четврти разред средње школе приручник за наставнике

Кораћ, Марић, Гајин

Министарство просвете науке и технолошког развоја

 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

ПРВИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЛИ ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА, 

ИМЕ АУТОРА

НАЗИВ ИЗДАВАЧА

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА

Српски језик и књижевност

Читанка, српски језик и књижевност за први разред гимназија и стручних школа

М. Павловић

 

„Klett“

650-02-124/2012-06

од 13.08.2012.

Српски језик и књижевност

Граматика, за први разред гимназија и стручних школа

В. Ломпар

„Klett“

650-02-134/2012-06

од 13.08.2012.

Енглески језик

Traveller Pre-Intermediate, енглески језик за први  разред гимназије и средњих стручних школа

H. Q. Mitchell

Data Status

650-02-440/2013-06 од 18.2.2014

Математика

Математика за први разред средње школе са три часа наставе недељно

Р. Деспотовић

Р. Тошић

Б. Шешеља

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

630-431/87 од 23.9.1987.

 

Историја

Историја за први разред средњих стручних школа

Д. Кочић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-79/2005-06

 од 12.7.2005

Географија

Географија

В. Ковачевић,

Б. Младеновић Кљајић

„Klett“

650-02-178/2012-06 од 04.02.2013.

Рачунарство и информатика

НЕМА УЏБЕНИКА

/

/

/

Биологија

НЕМА УЏБЕНИКА

/

/

/

Принципи економије

Принципи економије уџбеник за први разред економске школе

Ђ. Митровић

Б. Пешељ

Data Status

650-02-289/2012-06

од 11.06.2013.

Рачуноводство

Рачуноводство за први разред економске школе образовни профил финансијски администратор

В. Познанић Леко

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-411/2014-06

од 12.01.2015.

Финансијско пословање

Финансијско пословање за први разред економске школе

В. Закић

С. Ђурђевић

В. Митровић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-351/2014-06

од 26.12.2014.

Канцеларијско пословање

Канцеларијско пословање и кореспонденција

В. Ратков

А. Младеновић

Data Status

650-02-298/3/2015-06

од 11.03.2016.

Пословна економија

Пословна економија за први разред економске школе профил финансијски администратор

Б. Пауновић

Д. Стајкић

М. Добриловић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-451/2013-06

Од 15.01.2014.

Грађанско васпитање

Грађанско васпитање за први разред  средње школе – приручник за наставнике

Дејановић,Пешић

Попадић,

Министарство просвете науке и технолошког развоја

 

 

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

ДРУГИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЛИ ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА, 

ИМЕ АУТОРА

НАЗИВ ИЗДАВАЧА

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА

Српски језик и књижевност

Читанка, српски језик и књижевност за други разред гимназија и стручних школа

М. Павловић

 

„Klett“

650-02-602/2013-06 од 25.2.2014.

Српски језик и књижевност

Граматика, за други  разред гимназија и стручних школа

В. Ломпар

А. Антић

„Klett“

650-02-572/2013-06

од 15.5.2014.

Енглески језик

Traveller, Intermediate B1, енглески језик за други  разред гимназије и средњих стручних школа

H. Q. Mitchell

Data Status

650-02-79/2012-06 од 25.2.201

Математика

Математика за четворогодишње школе са три часа недељно

Бранимир Шешеља и др.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

601-04-51/128 од 11.4.1991.

 

Историја

Историја за четворогодишње стручне и уметничке школе

Иван Бецић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-15/2006-06 од 23.6.2006.

Рачуноводство

НЕМА УЏБЕНИКA

/

/

/

Принципи економије

Принципи економије за други разред економске школе

Ш. Митровић

Data Status

650-02-542/2013-06

од 15.01.2014.

Финансијско пословање

НЕМА УЏБЕНИКA

/

/

/

Канцеларијско пословање

НЕМА УЏБЕНИКA

/

/

/

Пословна економија

НЕМА УЏБЕНИКA

/

/

/

Право

Право за други разред економске школе профил финансијски администратор

Ј. Ђурић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-11/2015-06

од 03.06.2015.

Грађанско васпитање

Грађанско васпитање за други разред – приручник за наставнике

 

Министарство просвете науке и технолошког развоја

 

 

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

ТРЕЋИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЛИ ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА, 

ИМЕ АУТОРА

НАЗИВ ИЗДАВАЧА

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА

Српски језик и књижевност

Читанка, српски језик и књижевност за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

Љ. Бајић,

М. Павловић,

З. Мркаљ

„Klett“

650-02-557/2014-06 од 26.1.2015.

Српски језик и књижевност

Граматика, српски језик и књижевност за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

В. Ломпар,

А. Антић

„Klett“

650-02-516/2014-06 од 3.2.2015.

Енглески језик

TravellerB1+, енглески језик за трећи и четврти разред гимназије и средње стручне школе

H.Q. Mitchell

Data Status

650-02-82/2012-06 од 21.2.2013.

Математика

Математика за четворогодишње школе

Владислав Милошевић

и др.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-42/89 од 15.3.1989.

 

Ликовна култура

Ликовна култура за гимназије и  стручне школе

В. Галовић

Б. Гостовић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

601-04-51/74

од 20.12.1990.

Рачуноводство

НЕМА УЏБЕНИКA

/

/

/

Финансијско пословање

Финансијско пословање за трећи разред економске школе

Д. Марковић

С. Стојадиновић

Data Status

650-02-241/2015-06

од 12.11.2015.

Пословна економија

НЕМА УЏБЕНИКА

/

/

/

Право

НЕМА УЏБЕНИКА

/

/

/

Финансијско рачуноводствена обука

НЕМА УЏБЕНИКА

/

/

/

Јавне финансије

Јавне финансије за трећи и четврти разред средње економске школе – профил финансијски администратор

Б. Раичевић

М. Кецман

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-86/2015-06

од 29.07.2015.

Национална економија

Национална економија за трећи и четврти разред средњих стручних школа, образовни профил финансијски администратор

С. Деветаковић

Б. Ј. Гавриловић

Г. Рикаловић

Ж. Стојановић

Д. Молнар

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-351/2015-06

од 25.02.2016.

Електронско пословање

НЕМА УЏБЕНИКА

/

/

/

Пословни енглески језик

Business Benchmark – Advanced

Student¢s Book

Енглески језик III разред економске школе

Guy Brook-Hart

Вишња. Цага

Даница Касумовић

Ружица Кнежевић

Светлана Тодоровић

Cambridge Univerity

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

Грађанско васпитање

Грађанско васпитање за трећи разред – приручник за наставнике

 

Министарство просвете науке и технолошког развоја

 

 

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЛИ ДРУГОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА, 

ИМЕ АУТОРА

НАЗИВ ИЗДАВАЧА

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТРА

Српски језик и књижевност

Читанка – уџбеник за 4. разред гимназија и средњих стручних школа

Љиљана Бајић,

Миодраг Павловић,

Зона Мркаљ

„Klett“

650-02-449/2015-06 од 4.2.2016.

Енглески језик

Traveller B2, енглески језик за четврти  разред

H.Q. Mitchell

Data Status

650-02-81/2012-06 од 8.3.2013.

Математика

Математика са збирком задатака за IV разред средње школе

Ђорђевић, Лазић, Вукићевић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

Социологија са правима грађана

НЕМА УЏБЕНИКA

/

/

/

Рачуноводство

НЕМА УЏБЕНИКA

/

/

/

Финансијско пословање

НЕМА УЏБЕНИКA

/

/

/

Финансијско рачуноводствена обука

НЕМА УЏБЕНИКA

/

/

/

Статистика

Статистика уџбеник за трећи и четврти разред стручне школе

Р. Драгутиновић Митровић

Data Status

650-02-283/2012-06

од 11.02.2013.

Предузетништво

Предузетништво

З. Сајферт

Д. Ђорђевић

Д. Ћоћкал

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

650-02-383/2014-06

од 26.01.2015.

Маркетинг

Маркетинг за четврти разред економске школе

М. Глигоријевић

Data Status

650-02-302/2014-06

од 15.12.2014.

Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника

НЕМА УЏБЕНИКA

/

/

/

Грађанско васпитање

Грађанско васпитање за четврти разред – приручник за наставнике

/

Министарство просвете науке и технолошког развоја

/