Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

настава

профили

Пета економска школа „Раковица“има дугу традицију у образовању ванредних ученика и ученика за преквалификацију и доквалификацију.

Подручје рада: Економија, право и администрација

Образовни профили:

  1. Економски техничар
  2. Финансијски администратор

Стандарди квалификације, програми наставе и учења и многи прописи из области просвете су дати на сајту ЗУОВ