Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

настава

отворена врата

РАСПОРЕД ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ, СЕКЦИЈА И ОТВОРЕНИХ ВРАТА ЗА РОДИТЕЉЕ

Школска 2020/2021. година

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

АКТИВНОСТИ

 

ОТВОРЕНА ВРАТА

 

 

 

СЕКЦИЈА

ДОДАТНА

ДОПУНСКА


 

Адамовић Марија

   понедељак, 18:10-18:40 

Андрић Живадин

     

Богдановић  Шутковић Виолета

   понедељак 17:35-18:05 

Гајић Љуба

   четвртак, 17:30-18:05 

Ђикић Зоран

   среда, 17:00-18:05 

Ђурановић Сања

   четвртак, 18:15-19:00 

Ђурђевић Јелена

   уторак, 18:10-18:40 

Ђурђевић Сњежана

   понедељак, 18:10-18:40 

Ђурић Виолета

   четвртак, 18:10-18:40 

Јаковљевић Драган

   уторак, 18:10-18:40 

Крстојевић Ксенија

   понедељак, 17:35-18:05 

Кузмановић Биљана

   четвртак, 18:10-18:40 

Латас Снежана

   среда, 17:30-18:00 

Мијалковић Данијела

   среда, 17:30-18:00 

Мировић Слободанка

   уторак, 18:10-18:40 

Палачковић Снежана

   понедељак, 17:35-18:05 

Петровић Лила

   уторак, 18:05-18:40 

Продановић Сања

   среда, 17:00-17:30 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

АКТИВНОСТИ

 

ОТВОРЕНА ВРАТА

СЕКЦИЈА

ДОДАТНА

ДОПУНСКА

 

 

Пршић Јелена

   четвртак, 18:40-19:10 

Радановић Светлана

   понедељак, 18:40-19:10 

Радојичић Драгана

   четвртак, 17:35-18:05 

Ракић Милица

   петак, 18:00-18:30 

Ракић Мина

   среда, 16:00-17:00 

Савић Ивана

   уторак, 18:45-19:15 

Савовић Гордана

   среда, 16:45-17:30 

Селић Габријела

   уторак, 17:35-18:05 

Сибиновић Јелена

   понедељак, 17:35-18:05 

Симић Игор

   четвртак, 17:35-18:05 

Станимировић Милица

   понедељак, 17:00-17:30 

Станишић Гордана

   среда, 18:10-18:40 

Станковић Данијела

   понедељак, 18:15-18:40 

Станчић Љубана

   петак, 17:35-18:05 

Стевановић Каћа

   уторак, 16:15-16:45 

Тимотијевић Татјана

   понедељак, 17:00-17:30 

Тодоровић Милан

   уторак, 18:10-18:40 

Урошевић Биљана

   уторак, 17:35-18:05 

Шошкић Бранка

   уторак, 17:35-18:05