Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

настава

отворена врата

РАСПОРЕД ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ, СЕКЦИЈА И ОТВОРЕНИХ ВРАТА ЗА РОДИТЕЉЕ

Школска 2021/2022. година

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

АКТИВНОСТИ

 

ОТВОРЕНА ВРАТА

 

 

 

СЕКЦИЈА

ДОДАТНА

ДОПУНСКА

I и II разред пре подне

III и IV разред после подне

I и II разред после подне

III и IV разред пре подне

Адамовић Марија

    петак, непосредно у школи и/или на даљину понедељак, 09.00-09.40  понедељак, 17.00-17.40

Андрић Живадин

    среда, 7.час четвртак, 13.15 четвртак, 13.15

Богдановић  Шутковић Виолета

    понедељак, 7.час понедељак 14.50-15.35 понедељак 08.50-09.35

Гајић Љуба

      четвртак, 17:30-18:05  

Ђикић Зоран

      среда, 17:00-18:05  

Ђурановић Сања

      четвртак, 18:15-19:00  

Ђурђевић Јелена

      уторак, 18:10-18:40  

Ђурђевић Сњежана

      понедељак,
18:10-18:40
 
           

Јаковљевић Драган

      уторак, 18:10-18:40  

Крстојевић Ксенија

      понедељак, 17:35-18:05  

Кузмановић Биљана

      четвртак, 18:10-18:40  

Латас Снежана

      среда, 17:30-18:00  

Мијалковић Данијела

      среда, 17:30-18:00  

Мировић Слободанка

      уторак, 18:10-18:40  

Палачковић Снежана

      понедељак, 17:35-18:05  

Петровић Лила

      уторак, 18:05-18:40  

Продановић Сања

      среда, 17:00-17:30  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

АКТИВНОСТИ

 

ОТВОРЕНА ВРАТА

СЕКЦИЈА

ДОДАТНА

ДОПУНСКА

 

 

Пршић Јелена

      четвртак, 18:40-19:10  

Радановић Светлана

      понедељак, 18:40-19:10  

Радојичић Драгана

      четвртак, 17:35-18:05  

Ракић Милица

      петак, 18:00-18:30  

Ракић Мина

      среда, 16:00-17:00  

Савић Ивана

      уторак, 18:45-19:15  

Савовић Гордана

      среда, 16:45-17:30  

Селић Габријела

      уторак, 17:35-18:05  

Сибиновић Јелена

      понедељак, 17:35-18:05  

Симић Игор

      четвртак, 17:35-18:05  

Станимировић Милица

      понедељак, 17:00-17:30  

Станишић Гордана

      среда, 18:10-18:40  

Станковић Данијела

      понедељак, 18:15-18:40  

Станчић Љубана

      петак, 17:35-18:05  

Стевановић Каћа

      уторак, 16:15-16:45  

Тимотијевић Татјана

      понедељак, 17:00-17:30  

Тодоровић Милан

      уторак, 18:10-18:40  

Урошевић Биљана

      уторак, 17:35-18:05