Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

настава

отворена врата

РАСПОРЕД ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ, СЕКЦИЈА И ОТВОРЕНИХ ВРАТА ЗА РОДИТЕЉЕ

Школска 2022/2023. година

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА

АКТИВНОСТИ

 

ОТВОРЕНА ВРАТА

 

 

 

СЕКЦИЈА

ДОДАТНА

ДОПУНСКА

I и II разред пре подне

III и IV разред после подне

I и II разред после подне

III и IV разред пре подне

Адамовић Марија 

     

Андрић Живадин

     

Богдановић  Шутковић Виолета

     

Гајић Љуба

     

Ђикић Зоран

     

Ђурановић Сања

     

Ђурђевић Јелена

     

Ђурђевић Сњежана

     
      

Јаковљевић Драган

     

Крстојевић Ксенија

     

Кузмановић Биљана

     

Латас Снежана

     

Мијалковић Данијела

     

Мировић Слободанка

     

Палачковић Снежана

     

Петровић Лила

     

Продановић Сања

     

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

АКТИВНОСТИ

 

ОТВОРЕНА ВРАТА

СЕКЦИЈА

ДОДАТНА

ДОПУНСКА

 

 

Пршић Јелена

     

Радановић Светлана

     

Радојичић Драгана

     

Ракић Милица

     

Ракић Мина

     

Савић Ивана

     

Савовић Гордана

     

Селић Габријела

     

Сибиновић Јелена

     

Симић Игор

     

Станимировић Милица

     

Станишић Гордана

     

Станковић Данијела

     

Станчић Љубана

     

Стевановић Каћа

     

Тимотијевић Татјана

     

Тодоровић Милан

     

Урошевић Биљана