Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

о школи

основни подаци

Датум оснивања: 25.04.1962. године

Адреса: Хасанагинице 8, 11090 Београд

Телефон: 011/3511-853
011/3591-876 (зборница)
066/88-88-976
065/3591-876

Директор школе: Милан Кецман 

Факс: 011/3511-853

Email:

office@petaekonomska.edu.rs petaekonomska@gmail.com

ПИБ:  101993296
ЈБКЈС:  01821
МАТИЧНИ БРОЈ:  07004028
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:  8532