Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

настава

Образовни профили

Подручје рада: Економија, право и администрација

Образовни профили:

  1. Економски техничар, план и програм наставе и учења, од 2019. године;
  2. Финансијски администратор, од 2004. године (од 2004. до 2012. огледни образовни профил, од 2012. године редован образовни профил заснован на стандардну квалификације.
  3. Финансијско-рачуноводствени техничар, нови образовни профил, од 2022. године.
  4. Економски техничар (нови план и програм наставе и учења), од 2023. године;

Пета економска школа Раковица – презентација 2021.

Економија, право и администрација – Водич за подручје рада (ЗУОВ, март 2021)

Пета економска школа „Раковица“ има дугу традицију у образовању редовних ученика, као и ванредних и ученика за преквалификацију и доквалификацију.

Стандарди квалификације, програми наставе и учења и многи прописи из области просвете су дати на сајту ЗУОВ

Подручје рада: Економија, право и администрација

 

Редовни ученици – број уписаних одељења

Образовни профил

Број одељења
2017/18.2018/19.2019/20.2020/21.2021/22.

Економски техничар

3

3

3

3

3

Финансијски администратор

1

1

1

1

1

укупно

4444

4

Подручје рада: Економија, право и администрација

Редовни ученици – број одељења

Образовни профил

Број одељења
2022/23.2023/24.2024/25.2025/26.2026/27.

Економски техничар

4

4   
Финансијско-рачуноводствени техничар

1

1   

укупно

55