Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

настава

Образовни профили

Подручје рада: Економија, право и администрација

Образовни профили:

  1. Економски техничар од 1994. године;
  2. Економски техничар (нови план и програм наставе и учења), од 2019. године;
  3. Финансијски администратор, од 2004. године (од 2004. до 2012. огледни образовни профил, од 2012. године редован образовни профил заснован на стандардну квалификације.

Пета економска школа Раковица – презентација 2021.

Економија, право и администрација – Водич за подручје рада (ЗУОВ, март 2021)

Пета економска школа „Раковица“ има дугу традицију у образовању редовних ученика, као и ванредних и ученика за преквалификацију и доквалификацију. Стандарди квалификације, програми наставе и учења и многи прописи из области просвете су дати на сајту ЗУОВ Подручје рада: Економија, право и администрација   Редовни ученици – број уписаних одељења

Образовни профил

Број одељења
2016/17. 2017/18. 2018/19. 2019/20. 2020/21.

Економски техничар

3

3

3

3

3

Финансијски администратор

1

1

1

1

1

укупно

4 4 4 4

4