Пета економска школа „Раковица“

Хасанагинице 8, 11090, Београд

Телефон/факс: 011/351-1853