Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА „РАКОВИЦА”

Датум оснивања: 25.04.1962. године 

Адреса: Хасанагинице 8, 11090 Београд

Телефон: 011/3511-853
011/3591-876 (зборница)
066/88-88-976
065/3591-876

Факс: 011/3511-853

Email: petaekonomska@gmail.com

office@petaekonomska.edu.rs

ПИБ101993296
ЈБКЈС01821
МАТИЧНИ БРОЈ07004028
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ8532