Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

настава

календар уписа и документа потребна за упис

Упис ученика у први разред у школску  2020/2021. годину биће обављен у четвртак, 09.07. и петак, 10.07. 2020. године, од 8:00 до 15:00 часова.

Упис ученика може да се обави на два начина:

  1. Коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, а у складу са прописима о заштити података о личности;
  2. Непосредно, у школи, када се подносе документа потребна за упис у средњу школу 2020/2021.

Упис ученика непосредним доласком у школу, биће обављен у ОШ „Иво Андрић“, Ивана Мичурина 38а, Београд, ГО Раковица чије просторије користе запослени и ученици Пете економске школе „Раковица“ до окончања поступка реконструкције и доградње објекта Пете економске школе „Раковица“.

Обављање уписа непосредним доласком у школу подразумева обавезно придржавање прописаних мера превенције и заштите од вируса Covid -19 (ношење маски, држање дистанце…).

Документа потребна за упис у први разред (Према Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе):

  1. пријава за упис;
  2. уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;
  3. лекарско уверење о испуњености здравствених услова за одговарајући образовни профил за подручје рада Економија, право и администрација
    • Економски техничар: а1-д1-д3 (видети стр. 19 и 23 Конкурса);
    • Финансијски администратор: а1-а2-д1-д3 (видети стр. 19 и 23 Конкурса);

Напомена: Обавезно је да се ученик определи за један од два изборна програма/изборна предмета Верска настава или Грађанско васпитање.

За додатне информације родитељи/законски заступници ученика се могу обратити секретару школе (066/88-88-976) и директору школе (066/88-81-011).