Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

настава

испити

Ванредни ученици полажу испите из сваког предмета утврђеног наставним планом и програмом/планом и програмом наставе и учења, осим из предмета Физичко васпитање ако су старији од 20 година. Не оцењује се владање ванредних ученика.

 

Испитни рокови (за једну школску годину):

  • Октобарски рок;
  • Јануарски рок;
  • Априлски рок;
  • Јунски рок,
  • Августовски рок.

Испити се полажу пред испитном комисијом коју чине три члана.

Важно напомена:

Ванредним ученицима који се образују у оквиру преквалификације и доквалификације, утврђује се разлика испита. Разлику испита утврђује комисија коју именује директор школе.