Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

настава

економски техничар

Списак предмета, образовни профил:

Економски техничар (за ученике уписане пре 2019/2020.)

 

Настава подразумева општеобразовне и стручне предмете, а наставним планом и програмом утврђен је број часова појединих предмета.

 

 

Обавезни општеобразовни предмети

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Број

часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Српски језик и књижевност

3

 

3

 

3

 

3

 

Страни језик

3

 

3

 

3

 

3

 

Физичко васпитање

2

 

2

 

2

 

2

 

Математика

3

 

3

 

3

 

3

 

Рачунарство и информатика

 

2

 

 

 

 

 

 

Историја

2

 

2

 

 

 

 

 

Хемија

2

 

 

 

 

 

 

 

Екологија

2

 

 

 

 

 

 

 

Социологија

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Обавезни стручни предмети

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Број

часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Основи економије

2

 

2

 

 

 

 

 

Пословна економија

2

 

2

 

2

 

2

 

Рачуноводство

1

2

1

2

2

2

2

2

Савремена пословна кореспонденција

 

2

 

2

 

 

 

 

Економска географија

 

 

2

 

 

 

 

 

Комерцијално познавање робе

 

 

2

 

 

 

 

 

Пословна информатика

 

 

 

 

 

2

 

2

Монетарна економија и банкарство

 

 

 

 

2

 

2

 

Статистика

 

 

 

 

2

 

2

 

Уставно и привредно право

 

 

 

 

2

 

2

 

Маркетинг

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Изборни предмети

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Број

часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Општеобразовни изборни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

Грађанско васпитање

1

 

1

 

1

 

1

 

Верска настава

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Укупан

број часова  (недељно)

Укупан број часова  (недељно)

Укупан број часова  (недељно)

Укупан број часова  (недељно)

Општеобразовни, стручни и изборни предмети

30

28

30

30

 

 

 

 

 

Блок настава, 30 часова годишње, у оквиру предмета Рачуноводство, у другом, трећем и четвртом разреду.

 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада су:

 • Час одељењског старешине;
 • Додатна настава;
 • Допунска настава;
 • Припремна настава;
 • Друштвено-корисни рад;

 

Програмом су предвиђене и факултативне наставне активности:

 • Екскурзије;
 • Језик националне мањине са елементима националне културе;
 • Други страни језик;
 • Факултативни предмети/програми;
 • Слободне активности ученика (хор, оркестар, секције, техничке, хуманитарне, спортско-рекреативне и друге ваннаставне активности;
 • Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге;
 • Културно уметничке активности школе.

 

Списак предмета, образовни профил:

Економски техничар (за ученике уписане од школске 2019/2020.)

 

Настава подразумева општеобразовне и стручне предмете, а планом и програмом наставе и учења утврђен је број часова појединих предмета.

 

 

Обавезни општеобразовни предмети

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Број

часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Српски језик и књижевност

3

 

3

 

3

 

3

 

Страни језик

2

 

2

 

2

 

2

 

Физичко васпитање

2

 

2

 

2

 

2

 

Математика

3

 

3

 

3

 

3

 

Рачунарство и информатика

 

2

 

 

 

 

 

 

Историја

2

 

2

 

 

 

 

 

Хемија

2

 

 

 

 

 

 

 

Биологија

2

 

 

 

 

 

 

 

Ликовна култура

 

 

1

 

 

 

 

 

Социологија са правима грађана

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Обавезни стручни предмети

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Број

часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Принципи економије

3

 

3

 

 

 

 

 

Пословна економија

2

 

2

 

2

 

2

 

Рачуноводство

2

2

2

2

2

2

 

4

Пословна кореспонденција и комуникација

 

2

 

2

 

 

 

 

Економска географија

2

 

 

 

 

 

 

 

Пословни енглески језик

 

 

1

 

1

 

1

 

Пословна информатика

 

 

 

2

 

2

 

 

Јавне финансије

 

 

2

 

 

 

 

 

Банкарство

 

 

 

 

2

 

2

 

Статистика

 

 

 

 

 

2

 

2

Право

 

 

 

 

2

 

2

 

Маркетинг

 

 

 

 

 

 

2

 

Економско пословање

 

 

 

2

 

2

 

2

Предузетништво

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Изборни предмети

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Број

часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Број часова (недељно)

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Општеобразовни изборни програми

 

 

 

 

 

 

 

 

Грађанско васпитање

1

 

1

 

1

 

1

 

Верска настава

1

 

1

 

1

 

1

 

Изборни предмети према програму образовног профила:

 

 

 

 

 

 

 

 

Музичка култура

 

 

 

 

2

 

2

 

Изабрана поглавља математике

 

 

 

 

2

 

2

 

Историја (одабране теме)

 

 

 

 

2

 

2

 

Физика

 

 

 

 

2

 

2

 

Логика са етиком

 

 

 

 

2

 

2

 

Изборни предмети према програму образовног профила (стручни изборни програми):

 

 

 

 

 

 

 

 

Национална економија

 

 

 

 

2

 

 

 

Комерцијално познавање робе

 

 

 

 

2

 

 

 

Електронско пословање

 

 

 

 

 

 

2

 

Основе банкарског пословања са евиденцијом

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Укупан

број часова  (недељно)

Укупан број часова  (недељно)

Укупан број часова  (недељно)

Укупан број часова  (недељно)

Општеобразовни, стручни и изборни програми

32

32

32

32

 

 

 

 

 

 

Блок настава

 

 

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Укупан

број часова  (годишње)

Укупан

број часова  (годишње)

Укупан

број часова  (годишње)

Укупан

број часова  (годишње)

У оквиру програма

Економско пословање

0

30

60

90

 

 

 

 

 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада су:

 • Час одељењског старешине;
 • Додатна настава;
 • Допунска настава;
 • Припремна настава;
 • Друштвено-корисни рад;

 

Програмом су предвиђене и факултативне наставне активности:

 • Екскурзије;
 • Језик националне мањине са елементима националне културе;
 • Други страни језик;
 • Факултативни предмети/програми;
 • Слободне активности ученика (хор, оркестар, секције, техничке, хуманитарне, спортско-рекреативне и друге ваннаставне активности;
 • Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге;
 • Културно уметничке активности школе.