Republičko takmičenje – Osnovi ekonomije
Republičko takmičenje iz Osnova ekonomije održano je u Srednjoj školi Barajevo u Barajevu 16. i 17. marta 2018. godine.
Petu ekonomsku školu „Rakovica“ predstavljala je učenica Dunja Martić (IV1) i osvojila je 8. mesto. Predmetna profesorka je mr Danijela Stojanović.
Kompletna rang lista i zadaci mogu se preuzeti sa sajta Zajednice http://www.zajednica.edu.rs/

Predavanja – Vojska Srbije

U Petoj ekonomskoj školi „Rakovica“ 14.03.2019. godine su održana predavanja predstavnika Ministarstva odbrane, Vojske Srbije a u okviru realizacije časova na kojima učenici završnih razreda stiču znanja i veštine „za potrebe odbrane zemlje u uslovima vanrednog i ratnog stanja“; Bile su zastupljene sledeće teme: Mesto, uloga i zadaci Vojske Srbije u sistemu bezbednosti i odbrane…

Gradski turnir – Edukativna igra, „Finansije za kasnije“

U sredu, 13. marta 2019. godine,  održano je takmičenje učenika pod nazivom „Finansije za kasnije“, u organizaciji Narodne banke Srbije (NBS) i Beogradske bankarske akademije (BBA). Učestvovalo je 15 učenika, Prve ekonomske škole, Druge ekonomske škole, Ekonomske škole „Nada Dimić“ i Pete ekonomske škole „Rakovica“ Turnir je realizovan u prostorijama Instituta ekonomskih nauka. Našu školu…

Nacionalno takmičenje učeničkih kompanija 2017/2018.

Nacionalno takmičenje učeničkih kompanija održano je u Beogradu, 14. i 15. maja 2018. godine. Petu ekonomska školu „Rakovica“ je predstavljala učenička kompanija „Groove street“. U učeničkoj kompaniji „Groove street“ su bili učenici: Arijana Ostojić, Teodora Ivanović, Nemanja Matić, Milovan Tokin i Ivana Janković. Mentorke učenicima su bile Snježana Đurđević i Aleksandra Stevanović. Učenici su osvojili…

Republičko takmičenje – Statistika 2017/2018.

Republičko takmičenje iz Statistike održano je u Ekonomskoj školi „Stana Milanović“ u Šapcu 20. i 21. aprila 2018. godine. Petu ekonomsku školu „Rakovica“ predstavljala je učenica Maja Deljanin (IV1) i osvojila je 2. mesto. Predmetna profesorka je Marija Adamović. Kompletna rang lista i zadaci mogu se preuzeti sa sajta Zajednice http://www.zajednica.edu.rs/

Republičko takmičenje – Poslovna ekonomija 2017/2018.

Republičko takmičenje iz Poslovne ekonomije održano je u Ekonomsko trgovinskoj školi „Paja Marganović“ u Pančevu 23. i 24. marta 2018. godine. Petu ekonomsku školu „Rakovica“ predstavljala je učenica Dejana Maksimović (IV1) i osvojila je 13. mesto. Predmetna profesorka je Sanja Prodanović. Kompletna rang lista i zadaci mogu se preuzeti sa sajta Zajednice http://www.zajednica.edu.rs/

Gradsko takmičenje iz stranih jezika – engleski jezik 2017/2018.

Gradsko takmičenje iz stranih jezika održano je u Devetoj beogradskoj gimnaziji „Mihailo Petrović Alas“ za učenike IV razreda 18. marta 2018. godine. Na Republičko takmičenje iz stranih jezika – engleski jezik iz Pete ekonomske škole „Rakovica“ plasirali su se sledeći učenici: Katarina Džudović IV5   (nastavnik mentor Biljana Urošević); Marić Nikola IV1  (nastavnik mentor Slobodanka Mirović); Milica…

Republičko takmičenje – Osnovi ekonomije 2017/2018.

Republičko takmičenje iz Osnova ekonomije održano je u Srednjoj školi Barajevo u Barajevu 16. i 17. marta 2018. godine. Petu ekonomsku školu „Rakovica“ predstavljala je učenica Dunja Martić (IV1) i osvojila je 8. mesto. Predmetna profesorka je mr Danijela Stojanović. Kompletna rang lista i zadaci mogu se preuzeti sa sajta Zajednice http://www.zajednica.edu.rs/