Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

Настава

бодови претходних година

Пета економска школа „Раковица“ – статистика уписа

Преглед бодова потребних за упис у први разред у образовне профиле Економски техничар и Финансијски администратор


Школска
година

Минималан број бодова по образовним
профилима

Економски техничар

Финансијски администратор

2020/2021.

73,36

75,34

2019/2021.

71,76

73,73

2018/2019.

72,65

72,73

2017/2018.

75,24

77,80

2016/2017.

75,84

77,31

Школска година

Минималан и просечан број бодова по образовним профилима

Економски техничар

Финансијски администратор

Минималан број бодова

Просечан број бодова

Минималан број бодова

Просечан

број бодова

2020/2021.

73,36

77,47

75,34

81,18

2019/2021.

71,76

76,284

73,73

79,62

2018/2019.

72,65

77,14

72,73

78,828

2017/2018.

75,24

80,571

77,80

82,8

2016/2017.

75,84

80,473

77,31

81,178