Regionalno takmičenje učeničkih kompanija 2017/2018.

Regionalno takmičenje učeničkih kompanija održano je u Beogradu, 15.  marta 2018. godine. Peta ekonomska škola „Rakovica“ je imala dve učeničke kompanije. U učeničkoj kompaniji „Victory“ su bili učenici: Nikola Nenadović, Tamara Marković, Sara Mihajlović, Anđela Voštić i Milana Pupovac. Mentorka učenicima je bila Tatjana Timotijević. Učenici su imali zapaženo učešće. U učeničkoj kompaniji „Groove street“…

Realizovan projekat „Budi direktor na jedan dan“

Učenici Pete ekonomske škole „preuzeli“ su danas rukovođenje školom od direktora Milana Kecmana. Učenici su preuzimanjem uloge direktora u realnoj situaciji iskusili kako izgleda upravljanje jednim sistemom, što je bio i zadatak projekta koji su dva meseca sprovodili pod mentorstvom studenata Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Oni su u jednom danu izvršili nadzor rada profesora, organizovali…

Časopis Pete ekonomske škole „Rakovica“

Učenici Pete ekonomske škole „Rakovica“ napravili su prvi elektronski časopis škole. U časopisu, na kojem su radili Maja Janković III 3, Ana Janković III 3, Sanja Cvetković III 3, Andrea Aleksić III 3, Dejana Maksimović IV 1, Maja Deljanin IV 1 i profesorka Gordana Stanišić, objavljene su ovogodišnje aktivnosti škole i đaka: Preduzetnički dan, humanitarne…

Preduzetnički dan u školi

Krajem septembra meseca organizovan je preduzetnički dan u Petoj ekonomskoj školi. Više od 100 volontera je učestvovalo u krečenju i opremanju kabineta za preduzetništvo, još dve učionice škole, hodniku i farbanja klupa u dvorištu. U ovom danu učestvovale su 4 REVIZORSKE KUĆE (KPMG, E&Y, Deloitte, PWC – 80 volontera), svi nastavnici škole, učenici, uz učešće…

Profesori Pete ekonomske škole „Rakovica“ na naučnoj konferenciji „Obrazovne promene u Srbiji – izazovi i perspektive“

Snježana Đurđević, nastavnik ekonomske grupe predmeta i Aleksandra Stevanović, psiholog škole realizovale su ispitivanje u uticaju učešća u sekciji Učenička kompanija na razvoj učenika ali i nastavnika i prikazale dobijene rezultate na ovoj naučnoj konferenciji. Ispitivanje je sprovedeno na nivou Republike Srbije i u njemu je učestvovalo 174 učenika i 95 nastavnika.  

Učenička kompanija već 11 godina u našoj školi

Program rada Učeničke kompanije Učenička kompanija škole osnovana je 2007. u organizaciji Junior Achievement Worldwide neprofitne organizacije čija se aktivnost finansira iz različitih fondacija. Najveći uspeh učenici Pete ekonomske škole ostvarili su 2013. godine na nacionalnom takmičenju učeničkih kompanija. Tim naše škole osvojio je prvo mesto i predstavljao Srbiju na evropskom takmičenju učeničkih kompanija u…