Categories
Beсти

Упис ученика у први разред-школска 2024/2025.

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД – ШКОЛСКА 2024/2025. (јул 2024.)

Кандидати који су распоређени за упис у средњу школу, подносе пријаву за упис у средњу школу у коју су распоређени на следеће начине:

Подношењем пријаве за упис ученика у први разред у школску 2024/2025. годину електронским путем (после првог и после другог уписног круга), од 2.VII од 8 часова до 6. VII до 15.00 часова;

Подношењем пријаве за упис ученика у први разред у школску 2024/2025. годину непосредно у Петој економској школи „Раковица“, Хасанагинице 8, у уторак 2.VII и среду 3.VII 2024. године од 8:00 до 15:00 часова;

Документа потребна за упис у први разред непосредно у школи (Према Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе за школску 2024/2025.):

  1. Пријава за упис ученика у средњу школу;
  2. Уверење о положеном завршном испиту и сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно сведочанство о завршеној основној школи (оригинали);
  3. Лекарско уверење о испуњености здравствених услова за одговарајући образовни профил за подручје рада Економија, право и администрација

-Економски техничар: а0-бо-б3-д1.0 (видети стр.21, 22 и 27 Конкурса или на Порталу у оквиру секције образовни профил);

-Финансијско-рачуноводствени техничар: а0-бо-б3-д1.0 (видети стр.21, 22 и 27 Конкурса или на Порталу у оквиру секције образовни профил);

4. Извод из матичне књиге рођених (није обавезан);

Ако се упис ученика у први разред у школску 2024/2025. годину обавља електронским путем, није потребан долазак у школу, податке који су неопходни за упис, школа прибавља по службеној дужности, у складу са законом. Податке о испуњености свих услова за упис, као и податке о испуњености здравствених услова, школа прибавља електронским путем, у складу са законом.

Изузетно, уколико потврду о обављеном лекарском прегледу није могуће прибавити електронским путем, кандидат доставља лекарско уверење непосредно у школи.

Напомена: Обавезно је да се ученик определи за један од два изборна програма/изборна предмета Верска настава или Грађанско васпитање.

За додатне информације родитељи/законски заступници ученика се могу обратити секретару школе (011/351-1853, 066/88-88-976) и директору школе (011/351-1853, 066/88-81-011).

Мејлови за контакт:

sekretar@petaekonomska.edu.rs  direktor@petaekonomska.edu.rs

Посетите портал Моја средња школа, Министарства просвете. Портал је посвећен завршном испиту за школску 2023/2024. годину и пријемном испиту и упису у средње школе за школску 2024/2025. годину, за школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Портал Моја средња школа

Kalendar – Calendar22_23 20240624 1342 (Ministarstvo prosvete)