Categories
Beсти

Почетак школске 2023/2024. године

Прво полугодиште школске 2023/2024. године почиње у петак, 1. септембра 2023. године. Настава се реализује у две смене. Прва смена (први и други разред) почиње од 8 часова, друга смена (трећи и четврти разред) почиње од 14 часова.

Распоред ученика по одељењима првог разреда за образовни профил економски техничар биће објављен 30.VIII 2023. на огласној табли у школи.

Родитељски састанци првог разреда ће бити организовани у петак, 1. септембра 2023. године у 18 часова. На родитељским састанцима ће бити подељени уџбеници за ученике првог разреда.

Све додатне информације ученици и родитељи ће добити од одељењских старешина, предметних наставника и управе школе утврђеним каналима комуникације.