Categories
Beсти

Обавештење – почетак другог полугодишта од 24.01.2022.

На основу Одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа од 20.01.2022. године, од понедељка 24.01.2022. године образовно-васпитни рад ће бити организован према II моделу (комбиновани модел наставе и учења у школи и наставе и учења на даљину).

Ученици у одељењима који имају преко 16 ученика деле се у две групе, група А прва половина ученика одељења, група Б, друга половина ученика одељења.

Непосредан образовно-васпитни рад у школи се организује по групама на следећи начин, једне недеље прва група понедељком, средом и петком а друга уторком и четвртком.  Наредне недеље групе присуствују непосредно настави по обрнутом распореду.

Од понедељка, 24.01., непосредну наставу у школи похађа Група А

Смене: први и други разред после подне, трећи и четврти разред пре подне; 

Примењују се редовни распореди часова и звона.