Categories
Beсти

Обавештење – испити, августовски рок 2021.

Матурски испит

  1. Српски језик и књижевност, 25.08.2021., 10.00 часова
  2. Провера стручно-теоријских знања (тест), 26.08.2021., 10.00 часова
  3. Матурски практичан рад, 27.08.2021., 09.00 часова
Поправни испит
  1. Математика-писмени, 26.08.2021., 10.00 часова
  2. Математика-усмени, 30.08.2021., 10.00 часова
  3. Рачуноводство, 27.08.2021., 09.30