Categories
Beсти

Упис 2021. године – Пета економска школа „Раковица“

Кандидати који су распоређени за упис у средњу школу, подносе пријаву за упис у средњу школу у коју су распоређени на следеће начине:

Подношењем пријаве за упис ученика у први разред у школску 2021/2022. годину електронским путем на Порталу, 12.07. од 8 часова до 18.07. до 24.00 часа;

Подношењем пријаве за упис ученика у први разред у школску 2021/2022. годину непосредно у Петој економској школи „Раковица“, Хасанагинице 8, у понедељак 12.07. и уторак 13.07. 2021. године од 8:00 до 15:00 часова;

Документа потребна за упис у први разред непосредно у школи (Према Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе):

  1. Пријава за упис ученика у средњу школу;
  2. Уверење о положеном завршном испиту и сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно сведочанство о завршеној основној школи (оригинали);
  3. Лекарско уверење о испуњености здравствених услова за одговарајући образовни профил за подручје рада Економија, право и администрација
    1.  Економски техничар: а1-д1-д3 (видети стр.19, 20 и 24 Конкурса);
    2. Финансијски администратор: а1-а2-д1-д3 (видети стр.19, 20 и 24 Конкурса);
  1. Извод из матичне књиге рођених (није обавезан);

Обављање уписа непосредним доласком у школу подразумева обавезно придржавање прописаних мера превенције и заштите од вируса Цовид -19 (ношење маски, држање дистанце…).

Ако се упис ученика у први разред у школску 2021/2022. годину обавља електронским путем преко Портала, није потребан долазак у школу, податке који су неопходни за упис, школа прибавља по службеној дужности, у складу са законом. Податке о испуњености свих услова за упис, као и податке о испуњености здравствених услова, школа прибавља електронским путем, у складу са законом.

Изузетно, уколико потврду о обављеном лекарском прегледу није могуће прибавити електронским путем, кандидат доставља лекарско уверење непосредно у школи.

Напомена: Обавезно је да се ученик определи за један од два изборна програма/изборна предмета Верска настава или Грађанско васпитање.

За додатне информације родитељи/законски заступници ученика се могу обратити секретару школе (066/88-88-976) и директору школе (066/88-81-011).

Добродошлица за прваке 2021.