Categories
Beсти

Упис у први разред – јул 2020.

Упис ученика у први разред у школску 2020/2021. годину биће обављен у четвртак, 09.07. и петак, 10.07. 2020. године, од 8:00 до 15:00 часова.

Упис ученика може да се обави на два начина:

Коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, а у складу са прописима о заштити података о личности;
Непосредно, у школи, када се подносе документа потребна за упис у средњу школу 2020/2021.
Упис ученика непосредним доласком у школу, биће обављен у ОШ „Иво Андрић“, Ивана Мичурина 38а, Београд, ГО Раковица чије просторије користе запослени и ученици Пете економске школе „Раковица“ до окончања поступка реконструкције и доградње објекта Пете економске школе „Раковица“.

 

Обављање уписа непосредним доласком у школу подразумева обавезно придржавање прописаних мера превенције и заштите од вируса Цовид -19 (ношење маски, држање дистанце…).

Документа потребна за упис у први разред (Према Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе):

пријава за упис;
уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;
лекарско уверење о испуњености здравствених услова за одговарајући образовни профил за подручје рада Економија, право и администрација, Економски техничар: а1-д1-д3 (видети стр.19 и 23 Конкурса), Финансијски администратор: а1-а2-д1-д3 (видети стр.19 и 23 Конкурса);
Напомена: Обавезно је да се ученик определи за један од два изборна програма/изборна предмета Верска настава или Грађанско васпитање.

За додатне информације родитељи/законски заступници ученика се могу обратити секретару школе (066/88-88-976) и директору школе (066/88-81-011).