Categories
Beсти

ПРЕДАВАЊА – ВОЈСКА СРБИЈЕ

У Петој економској школи „Раковица“ 14.03.2019. године су одржана предавања представника Министарства одбране, Војске Србије а у оквиру реализације часова на којима ученици завршних разреда стичу знања и вештине „за потребе одбране земље у условима ванредног и ратног стања“;

Биле су заступљене следеће теме:

Место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране Републике Србије; Војна обавеза у Републици Србији; Радна и материјална обавеза у Републици Србији;
Како постати официр Војске Србије; Како постати професионални војник; Физичка спремност – предуслов за војни позив;
Служба осматрања и обавештавања; Облици неоружаног отпора; Бојни отрови, биолошка и запаљива средства; Цивилна заштита;
(Напомена: Час Тактичко-технички збор ће бити могуће реализовати на начин да ученици организовано посете команде, јединице и установе Војске Србије).