Ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada – Informacije

Početak realizacije obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu je 17.03.2020. godine. Mogućnosti za planiranje i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada putem učenja na daljinu u periodu kada nema neposredne nastave: Emitovanjem sadržaja pojedinih predmeta na platformi RTS Planeta; Onlajn platforme (Viber, Zoom, Microsoft Teams); Nacionalna platforma za onlajn učenje Moja škola; Elektronska pošta; Viber grupe; Ostale platforme i…