Nacionalno takmičenje učeničkih kompanija 2017/2018.

Nacionalno takmičenje učeničkih kompanija održano je u Beogradu, 14. i 15. maja 2018. godine. Petu ekonomska školu „Rakovica“ je predstavljala učenička kompanija „Groove street“. U učeničkoj kompaniji „Groove street“ su bili učenici: Arijana Ostojić, Teodora Ivanović, Nemanja Matić, Milovan Tokin i Ivana Janković. Mentorke učenicima su bile Snježana Đurđević i Aleksandra Stevanović. Učenici su osvojili…