Regionalno takmičenje učeničkih kompanija 2017/2018.

Regionalno takmičenje učeničkih kompanija održano je u Beogradu, 15.  marta 2018. godine. Peta ekonomska škola „Rakovica“ je imala dve učeničke kompanije. U učeničkoj kompaniji „Victory“ su bili učenici: Nikola Nenadović, Tamara Marković, Sara Mihajlović, Anđela Voštić i Milana Pupovac. Mentorka učenicima je bila Tatjana Timotijević. Učenici su imali zapaženo učešće. U učeničkoj kompaniji „Groove street“…