Časopis Pete ekonomske škole „Rakovica“

Učenici Pete ekonomske škole „Rakovica“ napravili su prvi elektronski časopis škole. U časopisu, na kojem su radili Maja Janković III 3, Ana Janković III 3, Sanja Cvetković III 3, Andrea Aleksić III 3, Dejana Maksimović IV 1, Maja Deljanin IV 1 i profesorka Gordana Stanišić, objavljene su ovogodišnje aktivnosti škole i đaka: Preduzetnički dan, humanitarne…