Preduzetnički dan u školi

Krajem septembra meseca organizovan je preduzetnički dan u Petoj ekonomskoj školi. Više od 100 volontera je učestvovalo u krečenju i opremanju kabineta za preduzetništvo, još dve učionice škole, hodniku i farbanja klupa u dvorištu. U ovom danu učestvovale su 4 REVIZORSKE KUĆE (KPMG, E&Y, Deloitte, PWC – 80 volontera), svi nastavnici škole, učenici, uz učešće…