Profesori Pete ekonomske škole „Rakovica“ na naučnoj konferenciji „Obrazovne promene u Srbiji – izazovi i perspektive“

Snježana Đurđević, nastavnik ekonomske grupe predmeta i Aleksandra Stevanović, psiholog škole realizovale su ispitivanje u uticaju učešća u sekciji Učenička kompanija na razvoj učenika ali i nastavnika i prikazale dobijene rezultate na ovoj naučnoj konferenciji. Ispitivanje je sprovedeno na nivou Republike Srbije i u njemu je učestvovalo 174 učenika i 95 nastavnika.