Učenička kompanija već 11 godina u našoj školi

Program rada Učeničke kompanije Učenička kompanija škole osnovana je 2007. u organizaciji Junior Achievement Worldwide neprofitne organizacije čija se aktivnost finansira iz različitih fondacija. Najveći uspeh učenici Pete ekonomske škole ostvarili su 2013. godine na nacionalnom takmičenju učeničkih kompanija. Tim naše škole osvojio je prvo mesto i predstavljao Srbiju na evropskom takmičenju učeničkih kompanija u…