Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

Запослени

контакт информације

Мина Ракић, Снежана Палачковић

библиотекарке
mina.rakic@petaekonomska.edu.rs
snezana.plackovic@petaekonomska.edu.rs
biblioteka@petaekonomska.edu.rs

Кецман Милан

Директор
011/351-1853
066/888-1-011
direktorpeta@gmail.com
direktor@petaekonomska.edu.rs

Стевановић Александра

психолог
aleksandra.stevanovic@petaekonomska.edu.rs
psiholog@petaekonomska.edu.rs

Наставници

Наставници

Наставници

Наставници

Наставници

Eкономска група предмета

marija.adamovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: IV3
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани економиста
Материјали

Mатематика

zivadin.andric@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: I1
Образовање:
Материјали

Социологија, социологија са правима грађана, грађанско васпитање

violeta.bogdanovic.sutkovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање:
Материјали

Економска група предмета

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање:
Материјали

Физичко васпитање

zoran.djikic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: IV4
Образовање:
Материјали

Ликовна култура

 sanja.djuranovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање:
Материјали

Економска група предмета

snjezana.djurdjevic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: II4
Образовање:
Материјали

Економска група предмета

jelena.djurdjevic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани економиста
Материјали

Екологија, биологија

violeta.djuric@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање:
Материјали

Пословна информатика, Рачунарство и информатика

dragan.jakovljevic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: I3
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани економиста
Материјали

Економска група предмета

ksenija.krstojevic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање:
Материјали

Историја

biljana.kuzmanovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: III3
Образовање:
Материјали

Хемија, комерцијално познавање робе

snezana.latas@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање:
Материјали

Економска група предмета

 danijela.mijalkovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: II1
Образовање: Економски факултет, Универзитет у Београду, дипломирани економиста
Материјали

Енглески језик

slobodanka.mirovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање:
Материјали

Српски језик и књижевност

snezana.palackovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: II3
Образовање:
Материјали

Пословна информатика

 lila.petrovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање:
Материјали

Економска група предмета

sanja.prodanovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање:
Материјали

Економска група предмета

jelena.prsic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: IV2
Образовање:
Материјали

Математика

svetlana.radanovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: II2
Образовање:
Материјали

Математика

dragana.radojicic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: III2
Образовање:
Материјали

Енглески језик

mina.rakic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: I4
Образовање:
Материјали

Верска настава

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање:
Материјали

Економска група предмета

ivana.savic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: IV1
Образовање:
Материјали

Српски језик и књижевност

gordana.savovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: I2
Образовање:
Материјали

Економска група предмета

gabrijela.selic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање:
Материјали

Географија, економска географија

jelena.sibinovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање:
Материјали

Физичко васпитање

igor.simic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање:
Материјали

Економска група предмета

milica.stanimirovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање:
Материјали

Уставно и привредно право и Право

stankovic.danijela@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање:
Материјали

Економска група предмета

gordana.stanisic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: III4
Образовање:
Материјали

Српски језик и књижевност

ljubana.stancic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: III1
Образовање:
Материјали

Економска група предмета

kaca.stevanovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање:
Материјали

Грађанско васпитање

tatjana.timotijevic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање:
Материјали

Економска група предмета

milan.todorovic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање:
Материјали

Енглески језик

biljana.urosevic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање:
Материјали

Економска географија

branka.soskic@petaekonomska.edu.rs

Пријем родитеља: 
Одељенски старешина: 
Образовање:
Материјали

Службе

Секретар школе

Жугић Александра aleksandra.zugic@petaekonomska.edu.rs sekretar@petaekonomska.edu.rs

Aдминистративни радник

Ружичић Драган dragan.ruzicic@petaekonomska.edu.rs

Техничко особље

Савић Славиша
домар школе

Рачуноводство и администарција

Перић Сања
шеф рачуноводства sanja.peric@petaekonomska.edu.rs racunovodstvo@petaekonomska.edu.rs

Aдминистративно финансијски радник

Веселиновић Биљана biljana.veselinovic@petaekonomska.edu.rs blagajna@petaekonomska.edu.rs

Помоћно особље

Арсић Зорка - спремачица
Букарица Јадранка - спремачица
Никодијевић Љиљана - спремачица
Стевановић Јелена - спремачица
Стогов Слободанка - спремачица
Трајковић Јованка - спремачица