Пета економска школа "Раковица"

Хасанагинице 8, 11090, Београд    office@petaekonomska.edu.rs

настава

наставни материјали

Неопходно је редовно праћење упутстава за учење и додатних материјала које спремају предметни наставници.

Важна је међусобна комуникација између ученика. Генерацијска помоћ и сарадња и заједничко решавање неких задатака су од изузетне важности. Једнако је битна комуникација ученика и/или родитеља са одељењским старешинама и предметним наставницима.

Придржавањем наведеног, добри резултати неће изостати.

Први разред

Материјал за похађање наставе на даљину за први разред.

Материјали

I/1
I/2
I/3
I/4
ОПР I ЕТ
ОПР I ФА

Други разред

Материјал за похађање наставе на даљину за први разред.

Трећи разред

Материјал за похађање наставе на даљину за први разред.

Четврти разред

Материјал за похађање наставе на даљину за први разред.