Образовни профили

Школа образује два профила:

• ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
4 одељења – укупно 120  ученика
• ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР
1 одељење – 30 ученика

Предмети по годинама и смеровима:

smerovi